Höga Kusten i Ångermanland


Kustområdet är storslaget kuperat och natur och vegetation är starkt präglat av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning.

Höga Kusten skrevs in på världsarvslistan 2000.
Skuleskogens Nationalpark ingår i världsarvet Höga Kusten.
Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 2002

Världsarvskommitténs motivering

Höga Kusten är en av de platser på jorden där landhöjning pågår efter inlandsisens avsmältning. Den isostatiska höjningen är väl illustrerad och områdets särprägel är omfattningen av landhöjningen, 285 meter, som överträffar andra platser. Området är typlokal för forskning om isostatisk landhöjning, ett fenomen som först bevisats och studerats här.


Länkar

www.highcoast.net
Trysunda i världsarvet Höga Kusten.
Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet, 1988

Välj världsarv